18 d’abril 2024 Conselleria d'Educació i Universitats

La Conselleria d’Educació i Universitats constitueix la Junta de Coordinació Universitària NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La Conselleria d’Educació i Universitats constitueix la Junta de Coordinació Universitària

L’òrgan de consulta, assessorament i coordinació de les institucions amb competències universitàries no s’havia convocat en els darrers vuit anys

La Conselleria d’Educació i Universitats ha constituït avui la Junta de Coordinació Universitària, tal com marca la Llei 2/2003 de 20 març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears.

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears, que no s’havia convocat en els darrers vuit anys, és l'òrgan de consulta, d'assessorament i de coordinació entre els diferents òrgans i institucions amb competències universitàries; té caràcter deliberant i informatiu, i està adscrita a la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, que és la conselleria competent en matèria d'universitat.

La junta està formada pel conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, com a president; el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot; el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet; el secretari autonòmic d'Innovació i Societat Digital, Antonio Carmona; un membre designat pel Govern, Bartomeu Alcover; els membres designats per la UIB, Antoni Bordoy, Yolanda González i Maurici Mus, i la secretària Olga Uría.

Durant la reunió d’avui, els assistents han valorat el Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador laboral de la Universitat de les Illes Balears i pel qual es modifica el Decret 178/2003, de 31 d’octubre, que regula el procediment per obtenir l’avaluació i l’acreditació de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.