23 maig 2024 Conselleria de Famílies i Afers Socials

La Conselleria de Famílies i Afers Socials convoca ajuts per valor de 120.000 euros per a entitats que lluiten contra l’LGTBI-fòbia NNota Informativa

La Conselleria de Famílies i Afers Socials convoca ajuts per valor de 120.000 euros per a entitats que lluiten contra l’LGTBI-fòbia

Les subvencions estan destinades a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l’LGTBI-fòbia, que s’han d’executar durant el 2024

El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha publicat la convocatòria de subvencions de la Conselleria de Famílies i Afers Socials per a entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l’LGTBI-fòbia el 2024. L’import d’aquesta convocatòria és de 120.000 euros.

Les actuacions susceptibles de rebre els ajuts s’han de dur a terme durant el 2024, i, entre els projectes, s’inclouen:

— Estratègies, instruments i materials d’entitats sense ànim de lucre, que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI.

— Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia.

— Accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d’identificació dels problemes i les conseqüències de l’LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes.

Atès que aquestes entitats, en general, disposen de recursos econòmics molt limitats per atendre els pagaments de les despeses, se’ls avançarà el 100 % de la subvenció.

El termini de presentació de propostes acaba el dia 18 de juny, inclòs.

Convocatòria en el BOIB