23 febrer 2024 Conselleria d'Educació i Universitats

La Conselleria reclama al Ministeri d'Educació, Formació i Esports que equipari el plus d'insularitat de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla NNota Informativa

La Conselleria reclama al Ministeri d'Educació, Formació i Esports que equipari el plus d'insularitat de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla

El conseller Antoni Vera ha remès un escrit a la ministra Pilar Alegria en el qual demana una equiparació actualitzada del complement

La petició d’augmentar la indemnització per residència va ser un dels acords de la primera Mesa d’Insularitat, que es va celebrar a Eivissa

La Conselleria d’Educació i Universitats ha remès una carta al Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports mitjançant la que demana l’equiparació del plus d’insularitat de les Illes Balears amb el que es percep a les Illes Canàries i a Ceuta i Melilla.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha recordat a la ministra Pilar Alegria els greus problemes existents pel que fa a les places docents de difícil i molt difícil cobertura a Eivissa i Formentera i també a Menorca, tot i que en menor mesura. Davant aquesta situació, el conseller Vera insta el ministeri a dur a terme una equiparació actualitzada del complement i recorda que la indemnització per residència a Mallorca és de 100 euros i a les illes Pitiüses de 113 euros mensuals, mentre que a les Illes Canàries el plus arriba als 623 euros mensuals i a Ceuta als 1.025 euros.

Davant aquesta situació, el conseller Vera insta a què el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports sufragui una part d’aquesta despesa, prenent com a punt de partida l’objectiu d’equiparar la situació del personal docent de les Illes Balears amb el de la resta de l’Estat espanyol i evitar injustícies derivades de la insularitat.

La petició d’augmentar la indemnització per residència va ser un dels acords de la primera Mesa d’Insularitat, que es va celebrar a Eivissa. En aquesta mateixa Mesa, el conseller Antoni Vera també es va comprometre amb els representants sindicals a posar en marxa mesures des de la Conselleria d’Educació i Universitats com la catalogació de places de difícil i molt difícil cobertura, l’increment dels grups de substitució, la reorientació del fons social docent a la insularitat i l’ampliació de les comissions de servei per a funcionaris destinats a les illes.

D’altra banda, també està previst firmar convenis amb empreses d’allotjaments turístics per posar-los a disposició dels docents desplaçats a Eivissa i Formentera.