23 febrer 2024 Conselleria de Famílies i Afers Socials

La Conselleria de Famílies i Afers Socials, la UIB i la Fundació Universitat-Empresa posen en marxa el primer postgrau d’expert universitari en valoració del grau de la discapacitat i de la dependència NNota Informativa

La Conselleria de Famílies i Afers Socials, la UIB i la Fundació Universitat-Empresa posen en marxa el primer postgrau d’expert universitari en valoració del grau de la discapacitat i de la dependència

La matrícula acaba dia 27 de febrer

El curs ajudarà a disposar de major nombre de professionals valoradors

El proper dia 5 de març s’inaugurarà el primer curs de postgrau d’expert universitari en valoració del grau de la discapacitat i de la dependència. Aquest curs, que acabarà el 9 de maig, és fruit d’un conveni de la Fundació Universitat-Empresa, la UIB i la Conselleria de Famílies i Afers Socials.

La formació ajudarà a disposar de major nombre de professionals valoradors i és complementària a la resta d'accions del pla d'actuació per a discapacitat i dependència de la Conselleria.

El contingut ha estat dissenyat per la UIB en coordinació amb la Direcció General d’Atenció a la Dependència i està adreçat a professionals de l’àmbit sanitari i social que estiguin interessats a adquirir coneixements que els capacitin per donar resposta a les necessitats de valoració de les persones amb discapacitat i dependència.

La matrícula té un cost de 250 euros i acaba dia 27 de febrer. El curs tindrà un mínim de 15 alumnes i un màxim de 25, i comptarà amb 15 ECTS.

 

Informació sobre el curs