26 febrer 2024 Conselleria de Famílies i Afers Socials

El servei 24 hores de l’IBDONA atén 5.877 comunicacions de dones víctimes de violència de gènere durant el 2023, fet que suposa un lleuger descens respecte al 2022 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El servei 24 hores de l’IBDONA atén 5.877 comunicacions de dones víctimes de violència de gènere durant el 2023, fet que suposa un lleuger descens respecte al 2022

D’aquestes, 4.657 corresponen a telefonades rebudes (un 3,4 % menys que l’any anterior), la qual cosa suposa una mitjana de gairebé 13 telefonades diàries

L’any passat, el servei va fer 539 acompanyaments presencials, amb una davallada de mig punt respecte al 2022

Durant l’any passat, l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) va atendre 5.877 comunicacions de dones víctimes de violència de gènere, fet que suposa una lleugera disminució, d’un 0,3 %, respecte al 2022. Segons la tipologia, foren 4.657 telefonades ateses (un 3,4 % menys que el 2022), 987 seguiments (un 7,8 % més), 162 comunicacions per WhatsApp (un 78 % més que el 2022 però només un 14,9 % més que el 2021) i 71 orientacions jurídiques. Aquest servei, el jurídic, va entrar en funcionament el mes de maig de 2023.

La consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, i la directora de l’IBDONA, Cati Salom, han presentat aquest dilluns en roda de premsa les dades corresponents a la memòria de 2023 del servei d’atenció social i acompanyament telefònic 24 hores i el servei d’acompanyament presencial de l’IBDONA a les dones víctimes de violència masclista a les Illes Balears.

La consellera ha destacat que «aquestes dades demostren com és de necessari aquest servei per donar suport a les dones víctimes de qualsevol classe de violència de gènere i ens mostren tota la feina que ens queda per fer en els àmbits de la prevenció i l’educació».

 

Un terç de les telefonades rebudes es produïren a l’estiu

El gruix més important de comunicacions és el de les telefonades ateses. Van ser 4.657, de les quals 2.794 foren realitzades directament per la víctima, 550 pel seu entorn i 836 per un professional. Del total, 2.062 eren urgents, dada que es correspon amb el 44,3 %. És gairebé el mateix percentatge que el 2022, quan les telefonades urgents foren el 45,1 %.

Pel que fa al telèfon d’origen, 1.561 persones van telefonar directament al servei 24 hores, fet que suposa un 33,5 % sobre el total de telefonades rebudes. El 2023, a més, es va concretar la derivació dels serveis de salut.

Per illes, el 79,3 % de les telefonades es produïren a Mallorca, el 5,6 % a Menorca, l’11,8 % a Eivissa i el 0,5 % a Formentera. Per municipis, on es registraren més telefonades fou a Palma, amb 2.343, pràcticament la meitat de totes les que es produïren a la comunitat. La segueixen Eivissa, amb 265; Manacor, amb 243, i Calvià, amb 152. A Menorca, encapçala la llista Maó, amb 112 telefonades.

El perfil majoritari de persona atesa durant el 2023 fou el de dona de 31 a 40 anys (923) i resident (3.764).

Pel que fa al col·lectiu atès, 3.561 telefonades foren per violència de gènere i 261 per violència sexual, que es refereix a les agressions sexuals patides fora de la parella. Segons l’informe, l’any passat es va produir un increment important d’aquests casos, d’un 40,3 %, amb 75 dones ateses per violència sexual més que el 2022.

Per mesos, el 29 % de les telefonades van ser el juny, el juliol i l’agost, i el mes amb més telefonades va ser l’agost, amb 471. La majoria de les telefonades es van produir entre les 16.00 i les 17.00 hores i en dia laborable i van tenir una durada mitjana de 10 minuts.

 

539 acompanyaments

En tot l’any, es van fer 539 acompanyaments presencials, un 0,5 % menys que l’any anterior. Tot i que el servei va rebre 769 sol·licituds d’acompanyament, 133 es van anul·lar per causes alienes, i 97 no es pogueren dur a terme per motius de concurrència i manca de tècniques disponibles. Per aquest motiu, ja s’ha adjudicat el nou contracte, que incorpora quatre t`ècnics més per a cobrir el servei: a Mallorca, a Menorca i a les Pitiüses, i un jurídic.

Salom considera que «aquestes dades demostren que cal reforçar l’acompanyament amb la incorporació de més tècnics, i donar resposta així a la necessitat de les víctimes. No es pot permetre», ha dit Salom, «que cap dona quedi desatesa».

Pel que fa al perfil de la víctima acompanyada, el 37,4 % de les dones havien patit violència entre un i cinc anys, i el 27,8 % havien patit violència durant menys d’un any. Una dada molt significativa és que 86 dones havien esperat fins a deu anys per demanar ajuda (15,9 %).

A més, de les dones acompanyades, el 31,5 % convivien amb l’agressor en el moment de l’acompanyament, enfront del 66,6 % de les dones que ja no hi convivien.

El 31,1 % de les dones acompanyades no tenien filles o fills amb l’agressor enfront del 42,6 % que sí que en tenen. Aquestes filles i fills també són víctimes d’aquesta violència, de manera que també s’hi adreça el procés d’atenció. A més, el 5,9 % de les dones acompanyades tenien discapacitat.

El 23,9 % dels acompanyaments es va fer amb caràcter urgent (dins les 24 hores següents a la sol·licitud), i el 30 %, amb caràcter immediat (en el mateix moment de la sol·licitud). La resta, el 46 %, foren programats. De juny a setembre, a més, es va dur a terme el torn de reforç nocturn, de manera que es dugueren a terme un total de 14 acompanyaments nocturns durant l’estiu.

Per illes, 317 acompanyaments foren a Mallorca (58,8 %), 148 a Eivissa (27,4 %), 73 a Menorca (13,5 %) i un a Formentera. Per municipis, 174 foren a Palma, 95 a Eivissa i 41 a Maó. El 2022, any en què es van fer 542 acompanyaments, el 56,2 % foren a Mallorca, el 26,9 % a Eivissa, el 2,2 % a Formentera i el 14,7 % a Menorca.

Per tipologia, 495 acompanyaments van ser a causa de violència de gènere, enfront dels 509 de 2022, i 34 per violència sexual, fet que suposa un lleuger increment respecte als 21 que es produïren el 2022.

Més de la meitat de les sol·licitants de l’acompanyament eren les víctimes (284), seguides dels professionals (241). Només 14 sol·licituds van ser de l’entorn de la víctima. Pel que fa al percentatge, el 52,7 % de les demandants d’acompanyament foren les mateixes víctimes, i el 44,7 %, els professionals, xifres similars a les de 2022, en què el 56,4 % de les demandants foren les víctimes, i el 41,3 %, els professionals.

El telèfon d’atenció és el 971 17 89 89, mentre que l’atenció per WhatsApp es du a terme al número 639 83 74 76.

S’adjunta la memòria de 2023 per a més informació.