18 d’abril 2024 Conselleria de Famílies i Afers Socials

El Govern ha adjudicat durant el 2023 un total de 6,2 milions procedents del 0,7 % de l’IRPF i l’impost de societats per a projectes socials NNota Informativa

El Govern ha adjudicat durant el 2023 un total de 6,2 milions procedents del 0,7 % de l’IRPF i l’impost de societats per a projectes socials

Se n’han beneficiat un total de 171 projectes d’entitats socials de garantia alimentària, d’interès general i per a adquisició de vehicles elèctrics

La Conselleria de Famílies i Afers Socials va adjudicar durant l’any passat un total de 6.257.980 euros procedents de l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats. Aquesta quantitat, destinada a projectes socials, suposa gairebé un milió d’euros més que el 2022, quan s’adjudicaren 5.290.080 euros procedents d’aquestes assignacions.

La distribució dels 6,2 milions adjudicats el 2023 correspon a les partides següents:

-3.619.718 euros en subvencions a 115 projectes d’entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec al 0,7 % corresponent al 2022 i el 2023 per a projectes per executar durant els anys 2023 i 2024. El pressupost per a aquests dos anys era d’un màxim de 8 milions, a raó de 4 milions per a cadascun.

-689.231 euros en subvencions a 31 projectes d’entitats per a l’adquisició de vehicles elèctrics i/o manteniment d’eines informàtiques i tecnològiques utilitzats en la prestació de serveis socials a les Illes Balears amb càrrec al 0,7 % corresponent al 2022 i el 2023, per a inversions efectuades el 2023 i el 2024.

-330.300 euros en ajuts a 11 projectes d’entitats que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec al 0,7 % de 2023 per a accions duites a terme durant el 2023.

-1.618.371 euros en ajuts a 14 projectes d’entitats que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec al 0,7 % corresponent al 2023 per a accions per dur a terme durant els anys 2023, 2024 i 2025.