Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis del Centre de Dia i menjar a domicili

    Número d'edicte 8174 - Pàgines 39328-39329

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats en les instal.lacions esportives municipals

    Número d'edicte 8212 - Pàgines 39330-39333

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació de la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost 2022

    Número d'edicte 8169 - Pàgines 39334-39335